Lidmaatschap

 

Iedereen die Joods is, kan lid worden van de LJG Brabant.

Wij definiëren Joods als iemand die geboren is uit een Joodse moeder of is overgegaan tot het Jodendom bij een door het Nederlandse Verbond voor Progressief Jodendom erkend beit dien, rabbinale rechtbank.

Volwassenen met alleen een Joodse vader hebben in onze ogen een bijzondere binding met het Jodendom. Zij kunnen op verzoek bevestigd worden in hun Joodse status en dan ook lid worden.

De LJG Brabant kent gewone leden, jongvolwassen-leden en jeugdleden.

Overweegt u lid te worden van de LJG Brabant, dan kunt u hierover contact opnemen met het bestuur.
Het bestuur is bereikbaar via: secretaris@ljgbrabant.nl.