Activiteiten


De synagoge van Tilburg behoort sinds begin jaren negentig weer toe aan de Joodse gemeenschap en wel aan de Liberaal Joodse Gemeente Brabant.
De synagoge heeft een meer dan regionale functie. Ze dient voor liberale Joden in de provincies Brabant, Limburg en Zeeland en Vlaanderen.

Daarnaast heeft de Joodse gemeenschap een binding naar buiten toe. De liberale gemeente beschikt over een Vriendenkring die zich met haar en de synagoge verbonden voelt.
Lees hier meer over de Vriendenkring.