Vriendenkring

Voor belangstellenden heeft de Tilburgse synagoge een Vriendenkring.
Voor velen is de synagoge als begrip voor een Joods gebedshuis bekend, toch is het voor velen onbekend wat zich in de synagoge afspeelt.

Het woord synagoge is een Grieks woord wat zoveel betekent als samenkomst, bijeenkomst. Het verschilt daarmee maar weinig van het andere Griekse begrip ecclesia, wat staat voor een bij elkaar geroepen vergadering, waarmee later het begrip kerk werd aangeduid, in het Frans nog herkenbaar als église. Beide begrippen stammen uit het Christendom en het Jodendom van het begin van de huidige jaartelling.

De synagoge is echter meer dan een plaats van gebed. Zij is ook een plek waar geléérd wordt. hetgeen in de Joodse traditie lernen wordt genoemd. Het zich eigen maken van Gods woord, de Tora, het lernen, is een van de belangrijkste opdrachten in het Joods-religieuze leven. Vandaar dat de synagoge in het Jiddisj Schule of sjoel is gaan heten.

Daarnaast dient de synagoge als een sociale ontmoetingsplaats van de gemeente zelf, waar men samen alle religieuze en andere feesten en gedenkdagen viert.

De synagoge van Tilburg behoort sinds begin jaren negentig weer toe aan de Joodse gemeenschap en wel aan de Liberaal Joodse Gemeente Brabant. De synagoge heeft daarmee een meer dan regionale functie. Ze dient voor liberale Joden in de provincies Brabant, Limburg en Zeeland en Vlaanderen.

Daarnaast heeft de Joodse gemeenschap een binding naar buiten toe. De liberale gemeente beschikt over een Vriendenkring die zich met haar en de synagoge verbonden voelt.
Deze Vriendenkring komt een paar keer per jaar samen om over Joodse kunst, cultuur en religie geïnformeerd te worden. Voorts verschijnt er enkele malen per jaar een nieuwsbrief die aan alle leden van de Vriendenkring wordt toegestuurd. Daarbij ondersteunt de kring ook door zijn financiële bijdrage het gebouw en de activiteiten van de liberale gemeente.

De synagoge als gebouw is daarin de centrale plaats. In haar stijl is zij uniek in Nederland, in Mozarabische of Spaans-Moorse stijl opgetrokken tot een fraai en intiem aandoend gebouw.
Wij staan altijd open voor geïnteresseerden die lid willen worden van de Vriendenkring en zo geïnformeerd willen blijven over wat zich afspeelt in de Tilburgse synagoge.

Jaarlijkse bijdrage per gezin: € 30.

Hebt u belangstelling of voelt u zich aangesproken? Schroom niet! U bent van harte uitgenodigd op de eerstvolgende bijeenkomst.


Voor informatie:
visit@ljgbrabant.nl
of telefonisch:
Berrie Hoes, (013) 4670761
vanuit België: 0031 13 4670761