Geboorte

Voor pasgeboren jongetjes is er het ritueel van de besnijdenis, de briet mila, het moment van opname in het Verbond van Avraham. Op de achtste dag na de geboorte wordt een Joods jongetje besneden. Zijn er medische bezwaren, is het gewicht te laag of als de baby geel is, dan wordt de briet mila uitgesteld tot het moment dat het wel mogelijk is. Besnijdenissen kunnen thuis, in sjoel of in het ziekenhuis van Amstelveen plaatsvinden. Onze rituele besnijder, moheel, heeft een gedegen training op zowel religieus als medisch gebied.
In het Jodendom worden uiteraard alleen de jongetjes besneden, voor de meisjes is er de ceremonie voor de verwelkoming van de nieuwe dochter, zewed bat.