Over ons

Onze Gemeente

De LJG Brabant heeft de toepasselijke naam “Aree Ha Negev”. Vertaald: de steden van het zuiden. Des te toepasselijker doordat het hele gebied beneden de grote rivieren door LJG Brabant wordt bestreken, plus Vlaanderen voor zover het om Liberaal Jodendom gaat.
LJG Brabant is de enige progressief Joodse gemeente in het zuiden van het land met leden afkomstig uit Nederland en België. De gemeente is aangesloten bij het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom.

Ons doel is Liberale Joden een plaats van samenkomst te bieden en het Jodendom levend te houden door middel van diensten, het vieren van feestdagen, samen te leren en samen te zijn. Per jaar zijn er ongeveer 15 sjabbat-diensten en 10 diensten ter ere van feestdagen.

Voor onze jeugd verzorgen wij Joods onderwijs. Kinderen zijn de toekomst en hebben een belangrijke plaats in onze gemeente. Jaarlijks hebben we een kinderdienst waarbij de kinderen centraal staan. Zij hebben een aandeel in de dienst en het verhaal wordt op hen afgestemd.

Het voordeel van onze kleine gemeente is de enorme betrokkenheid van de leden. 

Jaarverslag 2021

Mocht u een Joodse achtergrond hebben en geïnteresseerd zijn om een dienst bij te wonen, klik dan de contactpagina aan.