Progressief Jodendom

Het progressieve/liberale Jodendom is in de 19de eeuw ontstaan en heeft haar oorsprong in Duitsland. Onder invloed van de Joodse Verlichtingsbeweging (Haskala) zijn Joden op zoek gegaan naar andere vormen om het Jodendom te beleven. Vormen waarbij de naleving van traditie en halacha meer aansluiting vond bij de moderne tijd.

Sjoeldiensten werden gemoderniseerd en het werd eenvoudiger gemaakt om volgens de Joodse voorschriften te leven. Tal van veranderingen hebben geleid tot eigentijdse toepassingen van de halacha (de Joodse wet- en regelgeving). In talrijke progressieve/liberale gemeenten zijn vrouwelijke rabbijnen aangesteld, die samen met  vrouwelijke chazzanim de diensten leiden.

Joden zijn de erfgenamen van een oude en rijke traditie. Het Jodendom is echter geen afgesloten geheel. Door de eeuwen heen hebben onze wijzen het religieuze erfgoed weten aan te passen aan nieuwe omstandigheden en inzichten. Het progressieve Jodendom zet deze lijn voort en vraagt zich voortdurend af hoe het Joodse gedachtegoed  basis en achtergrond kan blijven voor ons leven en onze levensbeschouwing als Joden vandaag.