Onze geschiedenis

Tweehonderd jaar Joodse gemeente in Tilburg De eerste Joodse gemeente in Tilburg werd in 1820 opgericht. Er woonden toen zo’n 60 Joden in de stad. De meesten waren afkomstig uit Oisterwijk, dat voor de opkomst van Tilburg als textielstad de grootste plaats in de regio was.             De eerste Jood in Tilburg was Levie Hartog, […]

Progressief Jodendom

Het progressieve/liberale Jodendom is in de 19de eeuw ontstaan en heeft haar oorsprong in Duitsland. Onder invloed van de Joodse Verlichtingsbeweging (Haskala) zijn Joden op zoek gegaan naar andere vormen om het Jodendom te beleven. Vormen waarbij de naleving van traditie en halacha meer aansluiting vond bij de moderne tijd. Sjoeldiensten werden gemoderniseerd en het […]

Lidmaatschap

  Iedereen die Joods is, kan lid worden van de LJG Brabant. Wij definiëren Joods als iemand die geboren is uit een Joodse moeder of is overgegaan tot het Jodendom bij een door het Nederlandse Verbond voor Progressief Jodendom erkend beit dien, rabbinale rechtbank. Volwassenen met alleen een Joodse vader hebben in onze ogen een bijzondere binding […]

Over ons

Onze Gemeente De LJG Brabant heeft de toepasselijke naam “Aree Ha Negev”. Vertaald: de steden van het zuiden. Des te toepasselijker doordat het hele gebied beneden de grote rivieren door LJG Brabant wordt bestreken, plus Vlaanderen voor zover het om Liberaal Jodendom gaat.LJG Brabant is de enige progressief Joodse gemeente in het zuiden van het […]