Jongeren

Voor de kinderen van de leden organiseert de LJG Brabant Joods jeugdonderwijs (tot en met Bar/Bat Mitswa).

Volwassenen

LJG Brabant organiseert voor volwassenen ‘Leermomenten’. De synagoge is immers meer dan een plaats van gebed. Zij is ook een plek waar geléérd wordt, hetgeen in de Joodse traditie lernen wordt genoemd. Het zich eigen maken van Gods woord, de Tora, het lernen, is een van de belangrijkste opdrachten in het Joods-religieuze leven. Voor meer […]

Onderwijs

  “Veel heb ik geleerd van mijn leraren, meer nog van mijn collega’s, maar nog het meest van mijn leerlingen”. (Citaat uit de Talmoed) We worden vaak aangeduid als “de mensen van het boek”, een benaming die voortkomt uit het belang dat binnen het Jodendom wordt gehecht aan leren boven geloven. In de Joodse traditie […]