Jongeren

Voor de kinderen van de leden organiseert de LJG Brabant Joods jeugdonderwijs (tot en met Bar/Bat Mitswa).

Volwassenen

LJG Brabant organiseert voor volwassenen ‘Leermomenten’. De synagoge is immers meer dan een plaats van gebed. Zij is ook een plek waar geléérd wordt, hetgeen in de Joodse traditie lernen wordt genoemd. Het zich eigen maken van Gods woord, de Tora, het lernen, is een van de belangrijkste opdrachten in het Joods-religieuze leven. Wat wij […]

Onderwijs

“Veel heb ik geleerd van mijn leraren, meer nog van mijn collega’s, maar nog het meest van mijn leerlingen”. (Citaat uit de Talmoed) Misschien klinkt het wat vreemd, maar in het Jodendom is het leren belangrijker dan geloven. Kennis nemen en kennis uitbreiden van alle Bijbelse geschriften is een opdracht, mitswa. Zonder kennis is het immers niet […]