Vriendenkring

Voor belangstellenden heeft de Tilburgse synagoge een Vriendenkring.Voor velen is de synagoge als begrip voor een Joods gebedshuis bekend, toch is het voor velen onbekend wat zich in de synagoge afspeelt. Het woord synagoge is een Grieks woord wat zoveel betekent als samenkomst, bijeenkomst. Het verschilt daarmee maar weinig van het andere Griekse begrip ecclesia, […]

Activiteiten

De synagoge van Tilburg behoort sinds begin jaren negentig weer toe aan de Joodse gemeenschap en wel aan de Liberaal Joodse Gemeente Brabant. De synagoge heeft een meer dan regionale functie. Ze dient voor liberale Joden in de provincies Brabant, Limburg en Zeeland en Vlaanderen. Daarnaast heeft de Joodse gemeenschap een binding naar buiten toe. […]

Links

jonet.nl Agenda voor Joods Nederland: cultuur, religie, sport etc. etc. netzer.nl/ Progressieve Joodse jongerenbeweging verbond.eu Overkoepelende organisatie voor de progressieve en liberale levisson.nl Opleidingsinstituut Verbond joodswelzijn.nl Joods Welzijn joodshospiceimmanuel.nl Joods Hospice in Amsterdam niw.nl Nieuw Israëlitisch Weekblad joodseomroep.nl De Joodse omroep met programma’s voor radio en tv crescas.nl Educatieve Stichting van het Ned. Verbond voor […]

Artikelen

Artikelen Categorieën Blog categorieën Nieuws Onderzoek Recept Sorteer..Datum (boven naar beneden)Datum (beneden naar boven) Onderzoek Nieuws Nieuws Recept Nieuws GEZOCHT Een coördinator voor de Sidra van de Week   Sinds 2005 stuurt het Levisson Instituut wekelijks een vertaald commentaar van de sidra van de week naar ruim 500 emailadressen. De huidige coördinator wil ermee stoppen. Wie wil haar opvolgen?  De taken van een coördinator:  Het zoeken van een geschikt commentaar op een Engelse-Amerikaanse website    Ervoor zorgen dat de vertalers op tijd een commentaar toegestuurd krijgen  Af en toe zelf een tekst vertalen  De vertaalde tekst in een format plaatsen en redactioneel nalopen  Ervoor zorgen dat de informatie die boven de tekst staat up to date is  Een seintje sturen naar degene, die zorgt voor een laatste check en voor de verzending per mail  Wekelijks staat de sidra ook op de website van het Levisson Instituut, bijvoorbeeld https://levisson.nl/toralezingen/beresjiet/  Informatie bij Channa Kistemaker: channa@apiciana.nl