Pasted Graphic-
Voor liberaal-joods commentaar op het Tora-gedeelte van deze week klikt u hier.

Pasted Graphic

- Stolpersteine in Tilburg
DSC08525 Foto: Hans Scholtes

Op 18 juni werd in de Helga Deentuin, naast de synagoge, een struikelsteen geplaatst voor de Tilburgse huisarts Freddie de Wit. Hij werd in 1942 in Auschwitz vermoord.
Het is de eerste struikelsteen in de tuin naast de synagoge aan de Willem II straat. Uiteindelijk mogen er in totaal twaalf struikelstenen worden gelegd voor Joodse bewoners van de binnenstad wier huis of straat niet meer bestaat. De Wit woonde en hield praktijk aan de Spoorlaan. Daar (nr. 394) staat nu een kantoorgebouw.Pasted Graphic


- Open Joodse Huizen Tilburg

Op 4 en 5 mei 2013 organiseerde het Joods Historisch Museum "Open Joodse Huizen", een initiatief van Denise Citroen. De woningen van Joden die in de oorlog werden weggevoerd werden door de huidige bewoners opengesteld.
Er waren interessante rondleidingen en muziekoptredens in de Synagoge Tilburg op 5 mei.

O.a. trad Helga Smit op 5 mei om 14.30 uur op met Joodse liederen rond het thema VRIJHEID.

helga_smit_bij_boekpresentatie_nelleke
Helga Smit

Den Bosch
Op 4 en 5 mei vertelt Rob Ruijs (1961) over het leven van zijn grootvader, Richard Hellmann (1890 – 1944). Rob: “ Ik geloof dat iemand pas werkelijk dood is, als er niet meer over hem gesproken wordt. Door mijn opa’s levensverhaal te vertellen, zorg ik dat hij niet vergeten wordt. Richards verhaal is het verhaal van één van de zes miljoen slachtoffers van de Shoah en mijn vertelling is een monument voor hen allemaal. “

De vertelling vindt plaats in de Kapel van het voormalige Joannes de Deo Ziekenhuis, Papenhulst 24 in Den Bosch (tegenover het voormalig Joods Lyceum).
Op
4 mei begint de vertelling om 18.30 uur. Na afloop van de vertelling bestaat de mogelijkheid om aansluitend de Dodenherdenking bij te wonen.
Op
5 mei begint de vertelling om 15.00 uur.
Kaarten (à 5 euro) zijn te bestellen door een mail te sturen naar:
robruys@zonnet.nl. Noem de datum en het aantal te bestellen kaarten. Aan de zaal op de dag van de vertelling kosten de kaarten 7,50 euro.


Pasted Graphic


DSC_0337.JPG foto: Edquar Stevens

- Op de eerste dag van het acht dagen durende Chanoekafeest was er ook in sjoel in Tilburg een bijeenkomst. De meeste deelnemers hadden een eigen chanoekia meegebracht.


Pasted Graphic


09112012280 foto: Ernst Sittig

- Op 9 november 2012 werd bij het monument voor de gedeporteerde joden in het Wilhelminapark in Breda de jaarlijkse Kristallnacht-herdenking gehouden, ditmaal voor het eerst gezamenlijk georganiseerd door NIG Breda en LJG Brabant. Van de beide gemeenten waren verschillende leden aanwezig. De voorzitter van NIG Breda, een bestuurslid van LJG Brabant en de burgemeester van Breda spraken en onze chazzaniet zong Eli Eli en El Male Rachamim en zei Kaddisj.


Pasted Graphic


12102012269 12102012270 foto's: Ernst Sittig

- Op 12 oktober 2012 is in de Tilburgse Lange Nieuwstraat een Stolperstein geplaatst ter herinnering aan Edith Bartels, die in 1944 op 4-jarige leeftijd via Westerbork en Terezin is gedeporteerd en in Auschwitz is vermoord. Namens de LJG Brabant was een van de bestuursleden aanwezig.

Pasted Graphic

Afbeelding 11616foto: Wagemakers

- Aan het begin van Soekot (Loofhuttenfeest) werd de Soeka door de aanwezigen mooi versierd. Daarna werd er gezamenlijk een maaltijd gebruikt.Pasted Graphic

Persfoto IMA SARA klein formaat vrij ter publikatie

- In het najaar van 2012 gaat het koor Ima Sara o.l.v. Helga Smit van start. De repetities vinden plaats in de synagoge.
Klik op de afbeelding voor meer gegevens.Pasted Graphic

IMGP2176 foto: Sylvia Stawski

- Op 26 augustus vond het jaarlijkse "sjoeluitje" plaats. De bedoeling is elkaar ook eens buiten de synagoge te leren kennen. Dit jaar werd er een bezoek gebracht aan het Tilburgse Textielmuseum. Behalve een koffietafel en een lunch, waren er een rondleiding en een workshop vilten.


Pasted Graphic

20120324modelsederTilburg Foto: Anneke van Dijk

- Onder het motto "jong geleerd is oud gedaan" vond afgelopen week, twee weken voor Pesach, een leerzame Seider plaats voor de kinderen die op joodse les zitten. Hier zien we de prachtig gedekte tafel in het leslokaal. Het feest kan beginnen!

Pasted Graphic

P1013290

- De rol van Ira is overgenomen door een andere stagiair van dezelfde opleiding, David Snuijf. Een bezoekende amateur-fotograaf legde dit tafereeltje vast, David met de verzamelde jeugd voor de open aron hakodesj.


Pasted Graphic

Pasted Graphic

- Ira Goldberg, gedurende een jaar onze stagiair-rabbijn, studeerde aan het Levisson Instituut. Nadat hij zijn studie tot een goed einde had gebracht, is hij als tweede rabbijn aangesteld bij de LJG in Amsterdam.


Pasted Graphic

18022014146

- Sinds jaar en dag gebruiken we in sjoel voor alle mogelijke evenementen 12 inklapbare tafels van het Britse fabrikaat Gopak. Hoewel de tafels oerdegelijk zijn, is er lang geleden één defect geraakt.
De fabrikant stuurde ons na een vraag m.b.t. de leverbaarheid gratis twee nieuwe poten, zodat àlle tafels vanaf vandaag weer even bruikbaar zijn als toen ze nieuw waren. Waar vind je vandaag de dag nog zo'n coulance? Wij zijn er blij mee!


Pasted Graphic

P1060049 foto: Joost Groeneveld

- Op 28 oktober 2011 hebben we na de avonddienst afscheid genomen van Aart en Annette van 't Land. Na 23 jaar bijzonder actief te zijn geweest voor onze gemeente, verhuizen zij nu naar Israël. Op de foto spreekt de secretaris (links) het vertrekkende echtpaar toe.

Pasted Graphic

- Op de laatste zondag van de grote vakantie vond het traditionele sjoeluitje plaats. Met zo'n 30 gemeenteleden bezochten we Antwerpen, ook wel Jeroesjalajim aan de Schelde genoemd.

28082011056 foto's: Françoise Wagemakers - Ernst Sittig

De indrukwekkende sjoel van de Machsike Hadass.

Afbeelding 8369

De lunch werd genuttigd bij Hoffy's.

Afbeelding 8346

28082011062

Sefardische sjoel in de Hoveniersstraat (Diamantwijk).

Pasted Graphic

IMG_2595 foto: Joost Groeneveld

- Op zondag 26 juni gaf Marlien Groeneveld in sjoel een presentatie voor de Vrienden van de Synagoge. Hier geeft zij aanschouwelijk onderricht m.b.t. het talliet (gebedsmantel) met zijn tsitsiot (draden op de hoeken).

Pasted Graphic

IMG_2531 foto: Joost Groeneveld

- De inmiddels traditionele "kinderdienst" vond plaats op 18 juni. Hierbij voeren de kinderen een aantal taken uit, die normaal door volwassenen worden uitgevoerd.

IMG_2547 foto: Joost Groeneveld

- Zoals na iedere dienst worden hier aan het eind de dienst de b'rachot (zegenspreuken) over de kinderen uitgesproken.

IMG_2538 foto: Joost Groeneveld
- Na de dienst wordt er namens een aantal leden een geschenk aangeboden aan Hetty Groeneveld, die drie jaar onze rabbijn is geweest.

Pasted Graphic

05062011059 foto: Ernst Sittig

- Op 5 juni 2011 waren een aantal LJG Brabant-leden aanwezig bij de jaarlijkse herdenking van de kindertransporten die in juni 1943 vanuit Kamp Vught via Westerbork naar Sobibor hebben geleid.
Naast het monument zien we directeur Jeroen van den Eijnde en rabbijn Binyomin Jacobs, die
kaddisj gaat zeggen.

05062011064 foto: Ernst Sittig

Er werden 68 ballonnen opgelaten, één voor elk jaar dat verstreken is sinds 1943.

Pasted Graphic

IMG_1898 foto: Joost Groeneveld

- In de Sjabbatdienst van 26 maart droeg onze chazzan sinds vele jaren, Thom Rinsma, "het stokje" over aan onze door Thom zelf opgeleide chazzanit. Als aandenken kreeg Thom o.a. een olieverfschilderij met hemzelf in een karakteristieke pose.

Pasted Graphic

IMG_1815 foto: Joost Groeneveld

- Op 23 maart gaf Ronald Lodewijk, directeur van de Anne Frank Stichting, een boeiende presentatie van de geschiedenis en het werk van de stichting voor de leden van de Vriendenkring. Het werd zowel een heel interessante als gezellige avond.

Pasted Graphic

IMG_1700 IMG_1728 IMG_1677 IMG_1695 IMG_1759 IMG_1737 IMG_1670 IMG_1667 foto's: Joost Groeneveld
- Poerim 2011 werd traditiegetrouw gevierd met de voorlezing van het verhaal van koningin Esther, ditmaal door de kinderen nagespeeld - onder het toeziend oog van o.a. koning Achasjveros, koningin Esther zelf en Al Capone.

Pasted Graphic

P2050575

- Op 5 februari werd in de sjoeldienst - en in de kiddoesj daarna - stilgestaan bij het 30-jarig bestaan van onze gemeente. Bovenstaande prachtige taart, door een van de leden gebakken, droeg in niet geringe mate bij aan het feestelijke karakter!

Pasted Graphic

reglement2.001

- Van mevrouw Myriam May uit Bogotá kregen wij een aantal documenten met betrekking tot het Joodse leven in Tilburg en de rest van Nederland in vervlogen tijden. De documenten zijn in Myriam d'r bezit gekomen via haar moeder, Jacoba (Koos) May en zijn afkomstig van haar grootvader Isidor Mauritz Hartog, die eind 19e eeuw lid was van de Joodse Gemeente in Tilburg. Naast een groot aantal krantenknipsels is een van de documenten het Reglement van de sjoel, maar dan uit 1891. Er is veel veranderd sinds die tijd...
Het bestuur van LJG Brabant heeft besloten de knipsels en het boekje ter beschikking te stellen van de het
kenniscentrum (v/h mediatheek) van het Joods Historisch Museum in Amsterdam.

Pasted Graphic

IMG_3400

- Op 29 maart 2010 is in sjoel de jaarlijkse "gemeenteseider" gehouden. Tijdens deze uitgebreide avondmaaltijd, vol symboliek, wordt de hagada gelezen, het verhaal van de bevrijding uit slavernij en de uittocht uit Egypte. De seider vormt het begin van het acht dagen durende Pesachfeest. Gedurende deze acht dagen worden traditioneel geen gerezen spijzen gegeten. Boterhammen worden vervangen door matzes.

Pasted Graphic

sjoel_0039_web


(maandag 25 januari 2010) Bisschop Hurkmans heeft vandaag een bezoek gebracht aan de Liberaal-Joodse Gemeente Brabant ‘Aree Hanegev’ in Tilburg. Hij deed dat in het kader van de jaarlijkse Dag van het Jodendom die door de Nederlandse bisschoppen is vastgesteld op 17 januari. “We wilden dit jaar graag een diocesane invulling geven aan deze dag,” aldus de bisschop.

Het bezoek vond plaats samen met enkele stafleden en mevrouw drs. E. Kleinpenning, die binnen het bisdom verantwoordelijk is voor de contacten met de Katholieke Raad voor Israël en de dialoog met het Jodendom onderhoudt namens de Nederlandse bisschoppen. Het gezelschap kreeg uitleg over de Tilburgse synagoge die over het enige liberale mikwe (ritueel bad) in Nederland beschikt en een eigen rabbijn heeft: mevrouw Hetty Groeneveld. Zij was gastspreker op het Geloofsfeest dat het bisdom in mei vorig jaar vierde tijdens een avond over interreligieuze dialoog. De gemeente bestaat uit leden die wonen in de provincies Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Antwerpen en Vlaams Brabant. Ook expats en reizigers uit Israël nemen regelmatig deel aan de diensten.

De rondleiding werd verzorgd door een actief lid van de gemeente, dhr. Ernst Sittig. Met hem werd nagepraat over thema’s als Messiaanse Joden, de rol van de psalmen in het gebedsleven van de Joden en Christenen en het ontstaan van de Tenach en de Bijbel.

In 2008 was er in katholiek Nederland voor het eerst een speciale Dag aan het Jodendom gewijd. Meer informatie via de website
dagvanhetjodendom.nl en de liberaal joodse gemeente Brabant.
(Bron: website Bisdom 's-Hertogenbosch)

Bisschop bezoekt liberaal-joodse gemeente

Pasted Graphic

PhotoShare

PhotoShare

- Op 13 december 2009 werd in sjoel een Chanoekabijeenkomst gehouden, georganiseerd in samenwerking met JMW (Joods Maatschappelijk Werk). Er was levende muziek van de Shtetl Band Amsterdam en natuurlijk werden de diverse chanoekiot aangestoken.

Pasted Graphic

Foto's-0002

- 15 november: In de afgelopen weken heeft de gemeente Tilburg in de tuin naast de sjoel een inox zuil geplaatst met een foto van Helga Deen, naar wie de tuin is genoemd, plus een toelichting. De tekst - op deze site te klein om goed leesbaar te zijn - luidt:

Helga Deen vluchtte in 1933 voor de Nazi's uit Stettin (Duitsland) naar Tilburg.
Zij bezocht er van 1937 tot 1941 de Rijks-HBS. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
verbleef zij met haar Nederlands-Duitse oudersen jongere broer van april tot
juli 1943 in kamp Vught. Daar hield zij een maand lang een dagboek bij voor
haar geliefde Kees van den Berg uit Tilburg. In juli 1943 overleed zij op 18-jarige
leeftijd in het vernietigingskamp Sobibor. Het dagboek is samen met enkele
brieven bewaard gebleven en in 2006 openbaar gemaakt onder de titel:
'Dit is om nooit te vergeten. Dagboeken en brieven van Helga Deen 1943'.
Het dagboek, een schoolschrift, bevindt zich nu in het Regionaal Archief Tilburg.
Helga Deen staat symbool voor alle Joodse mannen, vrouwen en kinderen uit
Tilburg die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's zijn omgebracht.
Kijk voor meer informatie op de website www.helga-deen.nl.

Pasted Graphic

intronew

- Zondag 8 november trad Klezmokum op in sjoel.

Pasted Graphic

Foto's-0007#1

- Op 13 september was de synagoge opengesteld in het kader van de Open Monumentendag. De gehele dag door hebben velen het gebouw bezocht en uitleg gevraagd en gekregen over gebouw, gemeente en joods leven in en om Tilburg.

Pasted Graphic

Foto's-0004#2 Foto's-0005#1

- De recentelijk teruggevonden Tora-mantel (tijdens de Tweede Wereldoorlog begraven) heeft inmiddels een vaste plaats gekregen in de Tilburgse sjoel gekregen. De ernstig beschadigde mantel is door het Textielmuseum in Tilburg geconserveerd. Een tekstkaart vertelt hoe de mantel weer in de synagoge is terechtgekomen.
De tekst onder de twee leeuwen die de gestyleerde stenen tafelen vasthouden, is uit Shemot (Exodus) 34:28:
ויכתב על הלחת את דבי הברית עשרת הדברים (En hij schreef de tekst van het verbond, de tien uitspraken, op de platen).

Pasted Graphic

DSC_1781

ברוך דין האמת
- Op sjabbat 8 augustus/18 menachem-aw is Rabbijn Sonny (Arthur Stanley) Herman, tot voor twee jaar rabbijn van onze gemeente, na een ernstige ziekte overleden.

Pasted Graphic

Afb021foto: J. Groeneveld

- Op 6 juni 2009 vond, onder het motto "jong geleerd is oud gedaan", een kinderdienst plaats.

Pasted Graphic

IMG_1155 Certificaat Wil Noordtzij

- Op 31 mei hebben een aantal nieuw opgeleide voorzangers (chazzanim), onder wie één van de leden van Aree Hanegev, hun certificaat van deelname in ontvangst mogen nemen. Details zijn te vinden op de website van het Levisson Instituut.

Pasted Graphic

IMGP0202 IMGP0229 IMGP0293

- Eind mei 2009 heeft een aantal leden van de LJG Brabant in het kader van BeJachad (“Samen”) een bezoek aan de Zwitserse hoofdstad Bern en omgeving gebracht. In het goed gevulde programma met een evenwichtige mix van cultuur, natuur en gezelligheid was ook de deelname aan een Kaballat Sjabbat-dienst bij de joodse gemeente in Bern opgenomen.

Foto's-0001 IMGP0319 IMGP0152

Pasted Graphic