Doneren

Op het diepste niveau bestaat er geen gever, geen gift, geen ontvanger … alleen een universum dat zichzelf herordent.

Jon Kabat-Zinn

 

Tsedaka is in het jodendom de religieuze verplichting tot herverdeling van gelden en het nemen van sociale verantwoordelijkheid voor behoeftigen.

De PJG Noord Nederland is een door de Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat levert je als schenker van een donatie fiscale voordelen op, want voor donateurs van ANBI’s geldt een giftenaftrek bij de jaarlijkse belastingaangifte. 


Donaties worden gebruikt voor de meest dringende behoeften binnen onze Gemeente, tenzij jij aangeeft dat je een specifiek doel voor ogen hebt met jouw donatie.
Hiernaast de links naar meer specifieke informatie over Tsedaka en onze ANBI-status.