Pasted Graphic  • Sjabbatdiensten (gemiddeld eens per drie weken)
  • Viering van joodse feest- en gedenkdagen (o.a. Rosj Hasjana, Jom Kippoer, Soekot, Simchat Tora, Chanoeka, Poerim, Pesach, Sjawoe'ot)
  • Viering van familie-hoogtijdagen, zoals Choepa, Bat/Bar Mitswa, Brit Mila (besnijdenis)
  • Leerbijeenkomsten o.a. introductie Hoge Feestdagen, Pesach, etc.
  • Bijeenkomsten ter verdieping van joodse kennis
  • Huiskamerbijeenkomsten over actuele thema's, b.v. "leven met een niet-joodse partner"
  • Jaarlijks een excursie ("het Sjoeluitje") om elkaar ook eens in een andere context mee te maken
  • Begeleiding (op verzoek) bij persoonlijke, om hulp vragende situaties en bij overlijden