Fade-out Effect: https://www.tuxpi.com/photo-effects/fade-image

Liberaal-Joodse
Gemeente Brabant
Aree HaNegev

ערי הנגב

De liberaal-joodse thuishaven voor Zuid-Nederland.

Onze gemeente

LJG Brabant is de enige progressief Joodse gemeente in het zuiden van het land met leden afkomstig uit Nederland,  België en Duitsland

Per jaar zijn er ongeveer 15 sjabbat-diensten en 10 diensten ter ere van feestdagen.

Het voordeel van onze kleine gemeente is de enorme betrokkenheid van de leden.

Onze gemeente maakt deel uit van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom.

“Aree Hanegev” vooral
heel gezellig

Onderwijs

 

Voor onze jeugd verzorgen wij Joods onderwijs.

Kinderen zijn de toekomst en hebben een belangrijke plaats in onze gemeente.

Jaarlijks hebben we een kinderdienst waarbij de kinderen centraal staan. Zij hebben een aandeel in de dienst en het verhaal wordt op hen afgestemd.

Voor volwassenen bieden wij lernmomenten aan.

Kom mee doen

De LJG Brabant organiseert zelf of is betrokken bij verschillende activiteiten voor alle leeftijdsgroepen.